BEDANKT VOOR UW INSCHRIJVING

We verzoeken u vriendelijk om het inschrijvingstarief van 60 € per team over te maken op rekeningnummer BE61 9733 6188 5917 (BIC ARSPBE22) op naam van JBREvents met vermelding van "de 5 uren team .../... (piloot & navigator)".