BEDANKT VOOR UW INSCHRIJVING

We verzoeken u vriendelijk om het inschrijvingstarief van 50 € per team over te maken op rekeningnummer BE61 9733 6188 5917 (BIC ARSPBE22) op naam van JBREvents met vermelding van "de 5 uren team .../... (piloot & navigator)".

Gezien de korte tijdspanne tussen het openen van de inschrijvingen en het plaatsvinden van het evenement is kosteloos annuleren niet mogelijk.

BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Om een vlot verloop van de administratieve controle te garanderen, is elke deelnemer verplicht om volgende documenten te downloaden, af te printen en ingevuld mee te brengen naar de administratieve controle. Doe het nu meteen. Het neemt slechts 5 minuten in beslag en u bent meteen klaar om een vlot verloop van de administratieve controle te garanderen. In het belang van de coronamaatregelen, uw eigen wachttijd en die van uw mededeelnemers!

- afstand van verhaal (1 exemplaar per team)
- gezondheidsverklaring (1 exemplaar per persoon)
- aanvraagformulier dagvergunning (1 exemplaar per persoon indien u niet in het bezit bent van een VAS of ASAF vergunning)